Platnost externího identifikátoru do

Název: Platnost identifikátoru do

Kód: IDN_VALID_TO

Datový typ: Komplexní datace

Specifikace: ne

Zkratka: Platnost do

Popis

Udává platnost identifikátoru do.