Hodnota externího identifikátoru

Název: Hodnota identifikátoru

Kód: IDN_VALUE

Datový typ: Text do 50 znaků

Specifikace: ne

Zkratka: Hodnota

Popis

Vlastní hodnota identifikátoru. Identifikátor bez hodnoty nemá smysl.