Autor/tvůrce

Název: Autor/tvůrce

Kód: NM_AUTH

Datový typ: Text do 250 znaků

Specifikace: ne

Popis

Jedná se o popis autora/tvůrce popisu archivní entity.