Titul před jménem

Název: Titul před jménem

Kód: NM_DEGREE_PRE

Datový typ: Text do 50 znaků

Specifikace: ne

Popis

Jedná se o titul před jménem označení.

Prvek není opakovatelný.