Typ formy jména

Název: Typ formy jména

Kód: NM_TYPE

Datový typ: Číselníková hodnota

Specifikace: ano

Popis

Typ formy označení entity.

Hodnoty

Tabulka ke stažení: nm_type.csv

Typy označení

Jméno

Kód

Přípustnost pro třídy/podtřídy (uvádí se kód třídy nebo podtřídy)

autorská šifra

NT_AUTHORCIPHER

PERSON_INDIVIDUAL

církevní

NT_RELIGIOUS

PERSON_INDIVIDUAL, PERSON_BEING, PERSON_ANIMAL

ekvivalent

NT_EQUIV

PERSON, GEO, DYNASTY

historická podoba

NT_HISTORICAL

PERSON, DYNASTY

historická/dřívější podoba

NT_FORMER

PARTY_GROUP, EVENT, ARTWORK, GEO, TERM

homonymum

NT_HOMONYMUM

TERM

incipit

NT_INCIPIT

ARTWORK_ARTWORK

invertovaná podoba

NT_INVERTED

TERM

jediný známý tvar

NT_ONLYKNOWN

PARTY_GROUP, PERSON, DYNASTY, EVENT, ARTWORK, GEO

nevhodný termín

NT_INAPPROPRIATE

TERM

název originálu

NT_ORIGINAL

ARTWORK

odborný termín

NT_TERM

TERM

plurál

NT_PLURAL

TERM

podle jiných pravidel

NT_OTHERRULES

PARTY_GROUP, PERSON, DYNASTY, EVENT, GEO, ARTWORK, TERM

podoba s čestným názvem

NT_HONOR

PARTY_GROUP, EVENT_EVENT, EVENT_TRADITION, ARTWORK_AWARD, ARTWORK_PROD, ARTWORK_PROJ, ARTWORK_CONSTR, GEO

pseudonym

NT_PSEUDONYM

PERSON_INDIVIDUAL

přejatý termín

NT_TAKEN

TERM

překlad

NT_TRANSLATED

PARTY_GROUP, EVENT, ARTWORK, TERM

přezdívka/zlidovělá podoba

NT_ALIAS

PARTY_GROUP, PERSON, DYNASTY, EVENT, ARTWORK, GEO

přijaté

NT_ACCEPTED

PERSON_INDIVIDUAL

přímé pořadí

NT_DIRECT

PERSON

rodné

NT_NATIV

PERSON_INDIVIDUAL

singulár

NT_SINGULAR

TERM

současná podoba

NT_ACTUAL

DYNASTY

světské

NT_SECULAR

PERSON_INDIVIDUAL, PERSON_BEING, PERSON_ANIMAL

uměle vytvořené

NT_ARTIFICIAL

PARTY_GROUP, PERSON, DYNASTY, EVENT, ARTWORK, GEO

užší termín

NT_NARROWER

TERM

zjednodušená podoba

NT_SIMPLIFIED

PARTY_GROUP, EVENT, ARTWORK, GEO

zkomolená podoba

NT_GARBLED

PARTY_GROUP, PERSON, DYNASTY, EVENT, ARTWORK, GEO

zkratka/akronym

NT_ACRONYM

PARTY_GROUP, PERSON, EVENT, ARTWORK, GEO, TERM

zlidovělá podoba

NT_FOLK

TERM

úřední

NT_OFFICIAL

PARTY_GROUP, PERSON_INDIVIDUAL, PERSON_ANIMAL, FAMILY FAMILY_BRANCH, EVENT, ARTWORK_CHARTER, ARTWORK_AWARD, ARTWORK_PROD, ARTWORK_PROJ, ARTWORK_CONSTR, GEO