2.4.11. Pravidla pro další identifikátory

Popis archivní entity je tvořen jejími dalšími identifikátory. Každý identifikátor je popsán v samostatné části.

R_IDN_001 Povinné prvky identifikátoru

Kód: R_IDN_001

Identifikátor musí mít vždy vyplněny prvky popisu:

R_IDN_002 Volitelné prvky identifikátoru

Kód: R_IDN_002

Identifikátor má jako volitelné prvky popisu:

R_IDN_003 Použití typu identifikátoru dle třídy/podtřídy

Kód: R_IDN_003

Možné specifikace prvků popisu jsou vázány na jednotlivé třídy/podtřídy.

Specifikace bez omezení:

Specifikace možné pro korporace:

Specifikace možné pouze pro administrativně či jinak lidmi vymezená území:

Specifikace možné pro korporace, rod/rodina, osoba, událost a pro geografický objekt:

Specifikace možné pro orgány, organizační složky a příspěvkové organizace veřejné správy a kulturní, výchovné, výzkumné a zdravotnické organizace a instituce:

Specifikace možné pro fyzická osoba:

Specifikace možné pro archivní taxonomická kategorie:

R_IDN_004 Jednoznačné identifikátory

Kód: R_IDN_004

Některé identifikátory jsou neopakovatelné a mohou být užity jen u jedné platné entity.

Identifikátory u nichž je požadována jednoznačnost:

R_IDN_005 Použití kódu RÚIAN

Kód: R_IDN_005

Kód RÚIAN v jiném označení lze použít jen u entit v ČR.

Musí platit, že entita má jako nadřazenou entitu v prvku popisu Administrativní zařazení (přímo nebo zprostředkovaně) uveden stát CS (dle ISO kódu).

R_IDN_006 Opakovatelnost typů identifikátorů u entity

Kód: R_IDN_006

Níže uvedené typy identifikátorů jsou u entity neopakovatelné:

R_IDN_007 Evidence ostatních identifikátorů

Kód: R_IDN_007

U entity je možné evidovat více ostatních identifikátorů za splnění ostatních pravidel.

R_IDN_008 Použití kódu ISO 3166-1

Kód: R_IDN_008

Identifikátory všech níže uvedených typů ISO 3166-1 je možné evidovat pouze u geografických entit, které mají Typ geografického objektu [GT_COUNTRY] stát nebo [GT_CONTINENT] kontinent/světadíl.

R_IDN_009 Použití kódu ISO 3166-2

Kód: R_IDN_009

Identifikátor typu Kód územní jednotky (ISO 3166-2) je možné evidovat pouze u geografických entit, které mají níže uvedený Typ geografického objektu.

 • [GT_ADMREGION] kraj

 • [GT_DISTRICT] okres

 • [GT_AUTONOMOUSPART] autonomní část státu

 • [GT_LAND] země

 • [GT_AREA] oblast

 • [GT_REGION] region

 • [GT_CANTON] kanton

 • [GT_OKRUH] okruh

 • [GT_COUNTY] župa

 • [GT_PROVINCE] provincie

 • [GT_VOJVODSTVI] vojvodství

 • [GT_DEPARTEMENT] departement

 • [GT_SHIRE] hrabství

 • [GT_TERRITORIALUNIT] jiná část státu

 • [GT_MUNIPDISTR] obec se širší působností

 • [GT_MUNIP] obec