2.4.1. Obecná pravidla

R_GEN_001 Entita obsahuje jen možné prvky popisu

Kód: R_GEN_001

Entita nesmí obsahovat žádné prvky popisu, které nejsou možné, doporučené nebo povinné.

R_GEN_002 Entita obsahuje všechny povinné prvky popisu

Kód: R_GEN_002

Pokud jsou některé prvky popisu označeny jako povinné, tak musí mít vyplněnu platnou hodnotu.

R_GEN_003 Prvky popisu bez specifikace

Kód: R_GEN_003

Pokud je prvek popisu označen bez specifikace, musí se ověřovat, že prvek popisu nemá specifikaci nastavenu.

R_GEN_004 Prvky popisu se specifikací

Kód: R_GEN_004

Pokud je prvek popisu označen, že má specifikaci, tak ji musí mít vždy nastavenu.

R_GEN_005 Jen možné specifikace

Kód: R_GEN_005

Pokud prvek popisu má specifikaci, tak může mít nastavenu jen možnou hodnotu dle pravidel.

R_GEN_006 Prázdné části popisu archivní entity

Kód: R_GEN_006

Každá část popisu archivní entity musí obsahovat alespoň jeden prvek popisu nebo podřízenou část popisu (například vztahy ke vzniku …).