2.4.9. Pravidla pro záznam (tělo) entity

Popis archivní entity obsahuje i prvky popisu pro vlastní záznam (tělo) entity. Popis tvoří samostatnou částnou, která je právě jedna.

R_BOD_001 Povinnost vyplnění záznamu (těla) entity

Kód: R_BOD_001

Archivní entita může obsahovat maximálně jednu část záznamu (těla - PT_BODY) entity.

R_BOD_002 Použití prvků popisu pro záznam (tělo entity)

Kód: R_BOD_002

Prvky popisu pro Záznam archivní entity, které je možné použít, jsou definovány níže uvedenými omezeními. Výjimku tvoří prvky popisu Typ geografického objektu a Administrativní zařazení, pro které jsou další pravidla použití popsány v samostatné části pravidel pro geografické archivní entity viz Pravidla pro geografické entity.

Třída/podtřída

Definiční bod (COORD_POINT)

Hranice (COORD_BORDER)

Poznámka k souřadnicím (COORD_NOTE)

Stručná charakteristika (BRIEF_DESC)

Typ geografického objektu (GEO_TYPE)

Administrativní zařazení (GEO_ADMIN_CLASS)

Funkce korporace (CORP_PURPOSE)

Normy konstitutivní (FOUNDING_NORMS)

Normy - působnost korporace (SCOPE_NORMS)

Vnitřní struktury korporace („CORP_STRUCTURE „)

Služební poznámka (NOTE_INTERNAL)

Zdroje informací (SOURCE_INFO)

Odkaz na zdroje informací (SOURCE_LINK)

Dějiny (HISTORY)

Genealogie (GENEALOGY)

Životopis (BIOGRAPHY)

Popis (DESCRIPTION)

Jazyk originálu (LANG)

osoba/bytost (PERSON)

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Povinný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Opakovatelný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

korporace (PARTY_GROUP)

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný

Opakovatelný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

administrativně vymezená území s vlastní správou (PARTY_GROUP/REGION)

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný

Opakovatelný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

rod/rodina (DYNASTY)

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Povinný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Opakovatelný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

geografický objekt (GEO)

Možný

Možný

Možný

Možný

Povinný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Opakovatelný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

administrativně či jinak lidmi vymezená území (GEO/GEO_UNIT)

Možný

Možný

Možný

Možný

Povinný

Povinný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Opakovatelný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

dílo/výtvor (ARTWORK)

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Opakovatelný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Opakovatelný

autorská a umělecká díla (ARTWORK_ARTWORK)

Možný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Opakovatelný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Opakovatelný

stavby, trasy, zásahy do přírodních útvarů s vlastním jménem nebo jinou identifikací (ARTWORK/ARTWORK_CONSTR)

Možný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Opakovatelný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

událost (EVENT)

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Opakovatelný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

obecný pojem (TERM)

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Opakovatelný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

R_BOD_003 Prvek popisu Definiční bod (souřadnice) vyjadřuje pozici entity právě jedním bodem.

Kód: R_BOD_003

Prvek popisu Definiční bod (souřadnice) vyjadřuje pozici entity právě jedním bodem.