2.4.8. Pravidla pro označení

Popis archivní entity obsahuje jednotlivá označení. Jedná se právě o jedno preferované označení a libovolný počet variantních označení. Každé označení je popsána v samostatné části entity.

R_NAM_001 Povinnost vyplnění preferovaného označení

Kód: R_NAM_001

Archivní entita musí obsahovat právě jednu část označení, která je označena jako preferované označení.

R_NAM_002 Použití prvků popisu pro označení

Kód: R_NAM_002

Prvky popisu označení, které je možné použít, jsou definovány níže uvedenými omezeními:

Třída/podtřída

Hlavní část jména (NM_MAIN)

Vedlejší část jména (NM_MINOR)

Obecný doplněk (NM_SUP_GEN)

Geografický doplněk (NM_SUP_GEO)

Chronologický doplněk (NM_SUP_CHRO)

Pořadí události (NM_ORDER)

Odlišující doplňek (NM_SUP_DIFF)

Autor/tvůrce (NM_AUTH)

Typ formy jména (NM_TYPE)

Datace použití jména od (NM_USED_FROM)

Datace použití jména do (NM_USED_TO)

Titul před jménem (NM_DEGREE_PRE)

Titul za jménem (NM_DEGREE_POST)

Jazyk jména (NM_LANG)

osoba/bytost (PERSON)

Povinný

Možný

Možný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný - opakovatelný

fyzická osoba (PERSON_INDIVIDUAL)

Povinný

Možný

Možný

Zakázaný

Možný pro variantní označení Povinný pro preferované označení

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný

Možný - opakovatelný

korporace (PARTY_GROUP)

Povinný

Možný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

rod/rodina (DYNASTY)

Povinný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

větev rodu (FAMILY_BRANCH)

Povinný

Možný pro variantní označení Povinný pro preferované označení

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

geografický objekt (GEO)

Povinný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

dílo/výtvor (ARTWORK)

Povinný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

událost (EVENT)

Povinný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

obecný pojem (TERM)

Povinný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Zakázaný

Možný

Možný

Možný

Zakázaný

Zakázaný

Možný - opakovatelný

R_NAM_003 Možnost vyplnění části označení

Kód: R_NAM_003

Archivní entita může obsahovat více částí označení (právě jedno preferované a více variantních).

R_NAM_004 Kontrola hodnoty odlišujícího doplňku na kladné celé číslo > 0

Kód: R_NAM_004

Odlišující doplněk může nabýt pouze hodnot celého kladného čísla > 0.