2.4.5. Pravidla pro zánik

Zánik archivní entity je popsán v samostatné části typu „Zánik“ popisu archivní entity (viz Části archivní entity).

R_EXT_001 Povinost vyplnění části zániku entity

Kód: R_EXT_001

Část entity „Zánik“ musí být povinně vyplněna pro entity třídy fyzická osoba, pokud u ní není vyplněna část entity „Vznik“. Pro ostatní třídy je možná a je neopakovatelná.

R_EXT_002 Použití způsobu zániku

Kód: R_EXT_002

Prvek popisu Způsob zániku je v případě uvedení části popisu „zánik“ vždy povinný.

Možné specifikace prvku popisu jsou vázány na třídu/podtřídu entity dle tohoto omezení.

Prvek popisu je neopakovatelný.

R_EXT_003 Použití typu zániku

Kód: R_EXT_003

Prvek popisu Typ zániku je možný vždy, pokud je pro danou třídu možná alespoň jedna specifikace.

Možné specifikace prvku popisu jsou vázány na třídu/podtřídu entity dle tohoto omezení.

Prvek popisu je neopakovatelný.

R_EXT_004 Použití datace zániku

Kód: R_EXT_004

Prvek popisu Datace je vždy možný.

Prvek popisu je neopakovatelný.

Datace zániku musí být povinně vyplněna pro entity třídy fyzická osoba. Výjimkou je situace, kdy existuje část popisu vznik s uvedenou datací.

R_EXT_005 Použití vztahů u zániku

Kód: R_EXT_005

Popis zániku může obsahovat navázané jednoduché vztahy (Prvky popisu jednoduchých vztahů archivní entity). Možné typy vztahů, které je možné použít, jsou definovány tímto omezením.

V definici omezení je určeno:
  • jaké typy vztahů lze použít u zániku (PT_EXT),

  • pro jaký způsob nebo typ zániku je daný typ vztahu možný,

  • pro jaké třídy/podřídy je možné použít jednotlivé typy vztahů,

  • zda je typ vztahu opakovatelný (zda je možné vytvářet více vztahů se shodným typem),

  • zda je možné použít u vztahu dataci.

R_EXT_006 Povinnost prvků popisu zániku

Kód: R_EXT_006

Část entity zánik musí povinně obsahovat prvek popisu Způsob zániku a alespoň jeden z následujících prvků popisu