2.4.4. Pravidla pro vznik

Vznik archivní entity je popsán v samostatné části typu „Vznik“ popisu archivní entity (viz Části archivní entity).

R_CRE_001 Povinost vyplnění části vzniku entity

Kód: R_CRE_001

Část entity „Vznik“ musí být povinně vyplněna pro entity třídy fyzická osoba, pokud u ní není vyplněna část entity „Zánik“. Pro ostatní třídy je možná a je neopakovatelná.

R_CRE_002 Použití způsobu vzniku

Kód: R_CRE_002

Prvek popisu Způsob vzniku je v případě uvedení části popisu „vznik“ vždy povinný.

Možné specifikace prvku popisu jsou vázány na třídu/podtřídu entity dle tohoto omezení.

Prvek popisu je neopakovatelný.

R_CRE_003 Použití typu vzniku

Kód: R_CRE_003

Prvek popisu Typ vzniku je možný vždy, pokud je pro danou třídu možná alespoň jedna specifikace.

Možné specifikace prvku popisu jsou vázány na třídu/podtřídu entity dle tohoto omezení.

Prvek popisu je neopakovatelný.

R_CRE_004 Použití datace vzniku

Kód: R_CRE_004

Prvek popisu Datace je vždy možný.

Prvek popisu je neopakovatelný.

Datace vzniku musí být povinně vyplněna pro entity třídy fyzická osoba. Výjimkou je situace, kdy existuje část popisu zánik s uvedenou datací.

Datace vzniku musí být vždy menší nebo rovna dataci zániku, pokud jsou obě datace uvedeny.

R_CRE_005 Použití vztahů u vzniku

Kód: R_CRE_005

Popis vzniku může obsahovat navázané jednoduché vztahy (Prvky popisu jednoduchých vztahů archivní entity). Možné typy vztahů, které je možné použít, jsou definovány tímto omezením.

V definici omezení je určeno:
  • jaké typy vztahů lze použít u vzniku (PT_CRE),

  • pro jaký způsob nebo typ vzniku je daný typ vztahu možný,

  • pro jaké třídy/podřídy je možné použít jednotlivé typy vztahů,

  • zda je typ vztahu opakovatelný (zda je možné vytvářet více vztahů se shodným typem),

  • zda je možné použít u vztahu dataci.

R_CRE_006 Povinnost prvků popisu vzniku

Kód: R_CRE_006

Část entity vznik musí povinně obsahovat prvek popisu Způsob vzniku a alespoň jeden z následujících prvků popisu