2.4.10. Pravidla pro geografické entity

Část popisuje pravidla pro pro entity třídy geografický objekt.

R_BDG_001 Povinné uvedení typu geografického objektu

Kód: R_BDG_001

Každá entita třídy geografický objekt musí mít povinně uveden typ v prvku popisu Typ geografického objektu

Prvek je neopakovatelný.

R_BDG_002 Možné hodnoty typu geografického objektu

Kód: R_BDG_002

Pro každou podtřídu třídy geografický objekt jsou stanoveny přípustné hodnoty prvku popisu Typ geografického objektu. Seznam hodnot je uveden v tabulce s přípustnými hodnotami.

R_BDG_003 Povinné administrativní zařazení

Kód: R_BDG_003

Geografické entity v podtřídě administrativně či jinak lidmi vymezená území musí mít povinně vyplněn prvek popisu Administrativní zařazení.

Povolené nadřazené entity pro kontinent/světadíl

GEO_TYPE rodičovské entity (vztah RT_ADMINCLASS)

Možné hodnoty GEO_TYPE

planeta

kontinent/světadíl

kontinent/světadíl

kontinent/světadíl

R_BDG_004 Hierarchie nezaniklých entit v ČR a SR

Kód: R_BDG_004

Pokud je entita zařazena ve své hierarchii pod ČR nebo SR (lze poznat dle ISO kódu nebo pevného identifikátoru) a není zaniklá, tak musí platit kritéria dle tabulky níže.

Odkazovaná nadřazená entita nesmí být zaniklá.

Povolené nadřazené entity

Země

GEO_TYPE rodičovské entity (vztah RT_ADMINCLASS)

Možné hodnoty GEO_TYPE

CZ, SK

kontinent/světadíl

stát

CZ, SK

stát

kraj

CZ, SK

stát

obec s širší působností

CZ, SK

kraj

okres

CZ, SK

kraj

obec s širší působností

CZ, SK

okres

obec

CZ, SK

okres

vojenský újezd

CZ, SK

obec, obec s širší působností

část obce

CZ, SK

obec, obec s širší působností

ulice

CZ, SK

obec, obec s širší působností

náměstí

CZ, SK

obec, obec s širší působností

nábřeží

CZ, SK

obec, obec s širší působností

nižší sídelní jednotka

CZ, SK

část obce, vojenský újezd

nižší sídelní jednotka

CZ, SK

obec, obec s širší působností

městská část/obvod

CZ, SK

obec, obec s širší působností, vojenský újezd

katastrální území

R_BDG_005 Hierarchie nezaniklých entit mimo ČR a SR

Kód: R_BDG_005

Pokud je entita zařazena ve své hierarchii mimo ČR a SR (lze poznat dle ISO kódu nebo pevného identifikátoru) a není zaniklá, tak musí platit kritéria dle tabulky níže.

Odkazovaná nadřazená entita nesmí být zaniklá.

Vnitřní členění státu obsahuje následující typy GEO entit: „GT_ADMREGION“, „GT_DISTRICT“, „GT_AUTONOMOUSPART“, „GT_LAND“, „GT_AREA“, „GT_REGION“, „GT_CANTON“, „GT_OKRUH“, „GT_COUNTY“, „GT_PROVINCE“, „GT_VOJVODSTVI“, „GT_DEPARTEMENT“, „GT_SHIRE“, „GT_TERRITORIALUNIT“

Povolené nadřazené entity

GEO_TYPE rodičovské entity (vztah RT_ADMINCLASS)

Možné hodnoty GEO_TYPE

kontinent/světadíl

stát

stát

stát

stát

Vnitřní členění státu (skupina)

stát

obec, obec s širší působností

stát

nižší sídelní jednotka

Vnitřní členění státu (skupina)

Vnitřní členění státu (skupina)

Vnitřní členění státu (skupina)

obec, obec s širší působností

Vnitřní členění státu (skupina)

nižší sídelní jednotka

obec, obec s širší působností

část obce

obec, obec s širší působností

ulice

obec, obec s širší působností

náměstí

obec, obec s širší působností

nábřeží

obec, obec s širší působností

nižší sídelní jednotka

obec, obec s širší působností

městská část/obvod

část obce

nižší sídelní jednotka

R_BDG_006 Nezaniklá obec apod. mimo ČR pod státem

Kód: R_BDG_006

Pokud má nezaniklá entita nastaven prvek popisu Administrativní zařazení, odkazuje přímo na stát a prvek popisu Typ geografického objektu má jednu z hodnot:

  • obec

  • nižší sídelní jednotka

Potom musí mít být povinně vyplněn alespoň jeden z prvků popisu pro souřadnice: