2.4.2. Pravidla unikátnosti hodnot

Vybrané hodnoty jsou označené jako unikátní. Pravidla unikátnosti musí zaručit, že nebudou vloženy duplicitní hodnoty.

Unikátnost je požadována v těchto případech:

  • preferované označení

  • vzájemně všechna označení v rámci jedné entity

  • vybrané identifikátory

  • identifikátory v rámci jedné entity

  • samostatné jednoduché vztahy v rámci jedné entity

Systém kontroluje unikátnost vybraných hodnot a nepovolí uložení archivní entity pokud by tato unikátnost byla porušena.

R_UNQ_001 Preferované označení

Kód: R_UNQ_001

Textová podoba preferovaného označení převedená na malá písmena musí být jedinečná.

Způsob převodu označení na textovou podobu je definován v části: Textová podoba označení.

R_UNQ_002 Označení entity mezi sebou

Kód: R_UNQ_002

Zkrácená textová podoba všech označení jedné entity převedená na malá písmena musí být vzájemně jednoznačná. Cílem je zabránit vložení duplicitní hodnoty různých variantních označení.

Způsob převodu označení na zkrácenou textovou podobu je definován jako hlavni_jmeno + „, „ + vedlejsi_jmeno + „, „ + titul_pred + „ „ + titul_za.

R_UNQ_003 Unikátní identifikátory

Kód: R_UNQ_003

Vybrané identifikátory mohou být označeny jako jedinečné. V takovém případě musí platit, že hodnota identifikátoru daného typu je uloženy maximálně u jedné archivní entity.

Seznam jedinečných identifikátů viz R_IDN_004 Jednoznačné identifikátory.

R_UNQ_004 Identifikátory entity mezi sebou

Kód: R_UNQ_004

Typ a hodnota identifikátoru jedné entity musí být vzájemně jednoznačná. Porovnání je prováděno jako case sensitive. Cílem je zabránit vložení duplicitní hodnoty různých identifikátorů.

Způsob převodu identifikátorů je definován jako typ identifikátoru + „: „ + hodnota identifikátoru

R_UNQ_005 Samostatné jednoduché vztahy jedné entity mezi sebou

Kód: R_UNQ_005

Samostatné jednoduché vztahy jedné entity musí být vzájemně jednoznačné. Cílem je zabránit vložení duplicitní hodnoty různých jednoduchých vtahů.

Způsob převodu vztahů je definován jako Rel_entity{specifikace} + „: „ + kód navázané entity + „, „ + „od: „ + Datace_vzathu_od + „, „ + „do: „ + Datace_vztahu_od