Typ geografického objektu

Název: Typ geografického objektu

Kód: GEO_TYPE

Datový typ: Číselníková hodnota

Specifikace: ano

Popis

Podrobnější určení druhu geografického objektu.

Prvek není opakovatelný.

Hodnoty

Typy geografického objektu

Jméno

Kód

Přípustnost pro třídy/podtřídy (uvádí se kód třídy nebo podtřídy)

Přípustnost pro podtřídu GEO_UNIT pro nezaniklé objekty v hierarchii ČR/SR

archeologická lokalita

GT_ARCHSITE

GEO_ADMIN_UNIT

autonomní část státu

GT_AUTONOMOUSPART

GEO_UNIT

jiná část státu

GT_TERRITORIALUNIT

GEO_UNIT

část obce

GT_MUNIPPART

GEO_UNIT

ANO

departement

GT_DEPARTEMENT

GEO_UNIT

galaxie

GT_GALAXY

GEO_SPACE

hora

GT_MOUNTAIN

GEO_FORMATION

hrabství

GT_SHIRE

GEO_UNIT

hvězda

GT_STAR

GEO_SPACE

chráněná část přírody

GT_PROTNATPART

GEO_NATURE_RES

jeskyně

GT_CAVE

GEO_FORMATION

jezero

GT_LAKE

GEO_WATERS

jiná část vesmíru

GT_COSMOSPART

GEO_SPACE

jiná vodní plocha/tok

GT_WATERAREA

GEO_WATERS

jiné administrativně vymezené části přírody

GT_NATUREPART

GEO_NATURE_RES

jiné vymezené území

GT_OTHERAREA

GEO_UNIT

ANO

jiný pojmenovaný útvar

GT_NAMEDFORMATION

GEO_SHAPES

jiný přírodní útvar

GT_NATFORMATION

GEO_FORMATION

kanál

GT_CANAL

GEO_WATERS

kanton

GT_CANTON

GEO_UNIT

katastrální území

GT_CADASTRALTERRITORY

GEO_UNIT

ANO

kontinent/světadíl

GT_CONTINENT

GEO_UNIT

kopec

GT_HILL

GEO_FORMATION

kraj

GT_ADMREGION

GEO_UNIT

ANO

kráter

GT_CRATER

GEO_SPACE

les

GT_FOREST

GEO_SHAPES

lesopark/park/sad

GT_FORESTPARK

GEO_NATURE_RES

měsíc

GT_MOON

GEO_SPACE

městská část/obvod

GT_CITYDISTRICT

GEO_UNIT

ANO

mokřad

GT_PEAKBOG

GEO_SHAPES

moře

GT_SEA

GEO_WATERS

mys

GT_HEADLAND

GEO_FORMATION

nábřeží

GT_WATERFRONT

GEO_UNIT

ANO

náměstí

GT_SQUARE

GEO_UNIT

ANO

národopisná oblast

GT_ETHNOGRAPHICAREA

GEO_ADMIN_UNIT

nížina

GT_LOWLAND

GEO_FORMATION

nižší sídelní jednotka

GT_SETTLEMENT

GEO_UNIT

ANO

oáza

GT_OASIS

GEO_SHAPES

obec

GT_MUNIP

GEO_UNIT

ANO

obec s širší působností

GT_MUNIPDISTR

GEO_UNIT

ANO

oblast

GT_AREA

GEO_UNIT

oceán

GT_OCEAN

GEO_WATERS

okres

GT_DISTRICT

GEO_UNIT

ANO

okruh

GT_OKRUH

GEO_UNIT

ostrov

GT_ISLAND

GEO_FORMATION

pahorkatina

GT_HILLYAREA

GEO_FORMATION

památková zóna

GT_MONUMENTZONE

GEO_ADMIN_UNIT

panství

GT_MANOR

GEO_UNIT

peřej

GT_RAPIDS

GEO_WATERS

planeta

GT_PLANET

GEO_SPACE

plošina

GT_PLATEAU

GEO_FORMATION

pohoří

GT_MOUNTAINS

GEO_FORMATION

poloostrov

GT_PENINSULA

GEO_FORMATION

potok

GT_BROOK

GEO_WATERS

poušť

GT_DESERT

GEO_SHAPES

povodí

GT_CATCHMENTAREA

GEO_WATERS

prales

GT_VIRGINFOREST

GEO_SHAPES

pramen

GT_SPRING

GEO_WATERS

propast

GT_CHASM

GEO_FORMATION

provincie

GT_PROVINCE

GEO_UNIT

průplav

GT_NAVIGATIONCANAL

GEO_WATERS

průsmyk

GT_PASS

GEO_FORMATION

region

GT_REGION

GEO_UNIT

ANO

rekreační území

GT_RECREATIONAREA

GEO_ADMIN_UNIT

rybník

GT_POND

GEO_WATERS

řeka

GT_RIVER

GEO_WATERS

skalní město

GT_ROCKCITY

GEO_FORMATION

skalní útvar

GT_ROCK

GEO_FORMATION

skupina stromů

GT_TREEGROUP

GEO_SHAPES

sopka

GT_VOLCANO

GEO_FORMATION

soudní okres

GT_COURTDISTRICT

GEO_UNIT

ANO

souhvězdí

GT_CONSTELLATION

GEO_SPACE

souostroví

GT_ARCHIPELAGO

GEO_FORMATION

soutěska

GT_RAVINE

GEO_FORMATION

stát

GT_COUNTRY

GEO_UNIT

ANO

strom

GT_TREE

GEO_SHAPES

trvalý klimatický jev

GT_CLIMATICPHEN

GEO_CLIMATIC_PHE

údolí

GT_VALLEY

GEO_FORMATION

ulice

GT_STREET

GEO_UNIT

ANO

útes

GT_CLIFF

GEO_FORMATION

útvar na dně moře/oceánu

GT_SEABOTSHAPE

GEO_SEA_FORMATION

vodní nádrž

GT_DAM

GEO_WATERS

vodopád

GT_WATERFALL

GEO_WATERS

vojenský újezd

GT_MILITARYAREA

GEO_UNIT

ANO

vojvodství

GT_VOJVODSTVI

GEO_UNIT

vrchovina

GT_HIGHLANDS

GEO_FORMATION

zahrada

GT_GARDEN

GEO_NATURE_RES

záliv

GT_BAY

GEO_WATERS

země

GT_LAND

GEO_UNIT

župa

GT_COUNTY

GEO_UNIT