Administrativní zařazení

Název: Administrativní zařazení

Kód: GEO_ADMIN_CLASS

Datový typ: Odkaz na entitu

Specifikace: ne

Omezení hodnot

Pro administrativní zařazení je možné vybrat pouze nezaniklé entity s následujícím typem geografického objektu: GT_ADMREGION, GT_AREA, GT_AUTONOMOUSPART, GT_CANTON, GT_CONTINENT, GT_COUNTRY, GT_COUNTY, GT_DEPARTEMENT, GT_DISTRICT, GT_LAND, GT_MILITARYAREA, GT_MUNIP, GT_MUNIPDISTR, GT_MUNIPPART, GT_OKRUH, GT_PLANET, GT_PROVINCE, GT_REGION, GT_SHIRE, GT_TERRITORIALUNIT, GT_VOJVODSTVI.

Popis

Odkaz na nadřazenou entitu v rámci administrativního zařazení u geografických entit.

Prvek není opakovatelný.