Hranice (souřadnice)

Název: Hranice

Kód: COORD_BORDER

Datový typ: Souřadnice

Specifikace: ne

Popis

Vyjadřuje vnější hranici popisované entity. Vnější hranice je obvykle vyjádřena jedním nebo více polygony.

Prvek není opakovatelný.

Příklad: MULTIPOLYGON (((30 20, 45 40, 10 40, 30 20)), ((15 5, 40 10, 10 20, 5 10, 15 5)))