Dějiny

Název: Dějiny

Kód: HISTORY

Datový typ: Memo

Specifikace: ne

Popis

Jedná se o popis dějin a historie entity.

Prvek není opakovatelný.