Genealogie

Název: Genealogie

Kód: GENEALOGY

Datový typ: Memo

Specifikace: ne

Popis

Jedná se o popis genealogie entity (rodu/rodiny).

Prvek není opakovatelný.