Odkaz na zdroje informací

Název: Odkaz na zdroje informací

Kód: SOURCE_LINK

Datový typ: Hypertextový odkaz

Specifikace: ne

Popis

Jedná se o uvedení odkazu na zdroje informací o entitě.