Zdroje informací

Název: Zdroje informací

Kód: SOURCE_INFO

Datový typ: Memo

Specifikace: ne

Popis

Jedná se o popis zdrojů informací o entitě.

Prvek není opakovatelný.