Popis

Název: Popis

Kód: DESCRIPTION

Datový typ: Memo

Specifikace: ne

Popis

Jedná se o obecný popis entity jako celku.

Prvek není opakovatelný.